Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Lärarassistenternas avslutning

Posted on jun 4, 2020

Lite speciellt var avslutningen för Lärarassistenterna, som lämnar oss för att ge sig ut i arbetslivet.

Som sig bör höll rektor tal som bland annat innehöll vikten av det livslånga lärandet och betydelsen av de kontakter vi har knutit här på Litorina. Kontakter som kommer att vara under lång tid. Se på Kalle, som är i 80-årsåldern, sa hon. Han var en av de första deltagarna på båtbyggarprogrammet.  Han håller kontakten. I hans fall är det på det rent praktiska planet genom att olja bänkborden som han var med och tillverkade. Det är därför de har hållit sig så fina i så många år.

Lärarna överraskades med blommor och en minnespresent till skolan.