Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Kursstart för Vetgiriga seniorer

Posted on aug 20, 2020

På den internationella agoran Litorina folkhögskola, Karlskrona träffas seniorer som är nyfikna på livet och öppna för intressanta diskussioner. Samtalet är folkhögskolornas vassaste instrument och två gånger i veckan på kursen Vetgiriga seniorer kommer just samtalet att vara i fokus om allting mellan himmel och jord.
Agrita Martinsone rektor hälsade den stora gruppen anmälda seniorer speciellt välkomna till en spännande kurs under höst och vår med kunskap, folkbildning, meningsutbyten, studiebesök och om möjligt – med hänsyn till pandemin – en studieresa till Östersjöområdet. I det sammanhanget påminde hon om den pågående demokratikampen i Belarus, ett av de länder som utgör Litorinas Östersjöprofil. Gudrun Gardarsdottir lärare gav sin presentation och sina funderingar kring torsdagsträffarnas upplägg.
Vid träffen framförde trion Larissa von Bychelberg saxofon, Andy Davey dragspel och Ulf Westerholm gitarr A Song to the Sax, en hyllningslåt till Larissa von Bychelberg Litorinagäststipendiat 2019-2020. Ulf Westerholm leder kursen som hålls tisdagar och torsdagar med gästinlägg från Gudrun Gardarsdottir.
Text: Gudrun Gardarsdottir. Foto: Agrita Martinsone.