Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Presskonferens: En förening av konst och entreprenörskap

Posted on mar 10, 2014

Tid: torsdag 27/4 kl. 09:30
Plats: Galleri Konst och Hälsa, Kungsmarksplan 3, Karlskrona

South Baltic Training Programme, SBTP, förenar nu konst och entreprenörskap tillsammans med Bengt Saltö. Konst och Hälsa har också, genom sin kreativa idé, beviljats pengar från Sparbanksstiftelsen Kronan för att hjälpa konstnärer att utvecklas på en internationell marknad. Tanken är att konstnärer ska kunna förmedla sin konst virtuellt via sociala medier i ett internationellt nätverk, men samtidigt även kunna använda sig av varandras konsthallar för fysisk exponering. Bengt Saltö är initiativtagera till idén som nu har vidareutvecklats med hjälp av entreprenöriella studenter från projektet SBTP.

Detta manifesteras nu i utställningen Integration, som kommer att resa med SBTP:s team till Polen i nästa vecka, då projektets fjärde Testing Model avslutas i Stettin. Syftet med utställningen är att främja samarbetet kring södra Östersjön och förena olika konstformer och –inriktningar, med entreprenörskap som ett verktyg. Projektet vill även bidra till att öka förståelsen mellan människor av olika kulturell bakgrund – genom att samarbeta och göra affärer över nationsgränserna lär man känna varandra och utvecklar nya affärsmöjligheter. Det är alltså ingen slump att projektet heter Integration.

Projektets mobilitet ger konstnärerna en möjlighet att exponera sitt arbete för en internationell publik vilket i förlängningen även kan leda till en ökad exportmognad hos entreprenörer och mindre företag.

Välkomna till vår presskonferens där vi berättar mera om projektet och ni får träffa Marie Björck, NetPort Science Park/SBTP, Neelum Bhatti, Litorina Folkhögskola/SBTP, Lotta Påhlsson, Swedbank och Bengt Saltö med konstnärskollegor, Konst och Hälsa.