Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Kursstart för Östersjöns pärlor

Posted on sep 18, 2019

Idag har Litorinas styrelseordförande, Lars Werner, delat med sig av sin Östersjökunskap då kursen Östersjöpärlor hade sitt startskott. Lars berättade bland annat om sina roller som ordförande och honorärkonsul för Estland. Han fortsatte sedan med att tala om frigörelsen av de Baltiska staterna.

Tack Lars för en givande föreläsning!