Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Kursrådet deltar i Litorinas beslutstagande

Posted on feb 11, 2016

Litorina folkhögskolas kursråd representerar alla kursdeltagare och träffas regelbundet med rektor Agrita Martinsone för att diskutera frågor som berör både lärare och studerande samt ge förslag på förbättring av skolans arbete.

Vill ni att något ärende tas upp på mötet, vänd er till kursrådets representant för er klass:
Allmän kurs – Maria Bowin, David Pattersson
Intensivsvenska – Masuma Rasouli, Daria Halman
Seniorer A – Brita Kindestam-Mogreen,
Seniorer B – Kjell Andersson, Anita Ringborn
Båtbyggare – Olof Hansson

DSC_0584 DSC_0585