Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Världsarvsambassadörer

Årets Världsarvsambassadörsutbildning ställs tyvärr in tills vidare på grund av det rådande läget i världen och i Sverige med spridningen av Covid-19, coronaviruset.

Vill du bli ambassadör för världsarvet Karlskrona?
Anmäl dig till kursen Världsarvsambassadörer. Under tre tillfällen får du lära dig mycket spännande – både i teorin och på plats mitt i världsarvet. Kursen genomförs i samarbete med Karlskrona kommun.

Kursstart: En ny kursomgång är planerad våren 2020. Kontakta Karlskrona kommun om detaljer.

CSN- berättigad: Nej


Kontaktperson:
Sofie Dahl, Karlskrona kommun
sofie.dahl@karlskrona.se
+46 455 32 16 47


Kursavgift: Kursen är kostnadsfri.

Mer information på karlskrona.se/dunc
Detaljerad information i pdf-format