Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Uppdragsutbildningar

Våra uppdragsutbildningar

Den höga förändringstakten i arbetslivet har gjort det nödvändigt med kontinuerlig kompetensutveckling. Vi på Litorina vänder oss därför inte bara till privatpersoner, utan erbjuder även uppdragsutbildningar till företag och organisationer.

Våra lärare har hög kompetens och skolan har lång erfarenhet av att bedriva internationella utbildningar. Vi kan därför erbjuda företag, myndigheter eller andra organisationer kvalificerad fortbildning av personal för att tillgodose kompetensbehovet i verksamheten.

Vi erbjuder

Agrita Martinsone
Certifierad handledare i SDI-metoden. SDI står för Strength, Deployment, Inventory och är en teknik för att utveckla din förmåga att kommunicera med andra, hantera konflikter och förstå drivkrafter bakom andras beteende.
Läs mer om SDI-konceptet: www.personalstrengths.se

 

 

Andy Davey
Andy är infödd engelsman, lärare i engelska med mångårig pedagogisk erfarenhet. Författare till flera läroböcker. I den globaliserade världen kommer man inte långt utan uppdaterade språkkunskaper i engelska och färdigheten att kommunicera rätt. En efterfrågad form av utbildningar är yrskesinriktad engelska samt Affärsengelska.