Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Svenska Från Dag Ett

Svenska Från Dag Ett

Svenska Från Dag Ett är en kurs för nyanlända oavsett utbildningsbakgrund. I kursen ingår undervisning i svenska, samhällsorientering, grundläggande datakunskap och arbetsförberedande insatser.
Syfte
Svenska Från Dag Ett syftar till att stärka kunskaper i Svenska språket samt till att främja deltagande i samhälls-och arbetslivet. Deltagarna får tillgång till verktyg som ger goda grunder för att sedan närma sig framtida studier och arbete i Sverige.
InnehållSvenskaDagEtt
– Deltagarna har tillgång till dator dagtid, bibliotek och kommer att göra studiebesök.
– Under svenskaundervisningen lär de sig grunderna i grammatik, dialog-och meningsuppbyggnad.
– Betoningen ligger på att praktiskt öva det språk som förekommer i vardagssituationer.
– Vi främjar socialt samspel genom grupparbeten och diskussioner.
– Sveriges geografi, lagar, etik och människosyn står i fokus.
– Samtal om rättigheter och levnadsvillkor hjälper deltagarna tillämpa sin kunskap med helhet och i sammanhang.
Målgrupp
Asylsökande med LMA-kort eller uppehållstillståndskort oavsett boendeform. Gäller även personer som fått uppehållstillstånd men fortfarande bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden.

Kursperiod: Löpande antagning

Plats: Litorina folkhögskola,

Backsippevägen 4 (Vasskär, Gullberna Park)

371 54 Karlskrona

Ansökan: Välkommen till vår reception för anmälan.

Kontakt
E-post: info@litorina.fhsk.se
Telefon: 0455 36 76 00