Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Studiemotiverande Folkhögskolekurs, SMF språk

Studiemotiverande Folkhögskolekurs, SMF språk

I samarbete med Arbetsförmedlingen

SMF, Studiemotiverande Folkhögskolekurs – Språk

Lär dig svenska och kom in i det svenska samhället!

En kurs för dig som inte har svenska som modersmål och som behöver träning i svenska språket.

I Språk- SMF arbetar vi med svenska för nybörjare.

Vi arbetar med olika texttyper, till exempel berättande och beskrivande text, faktatexter och dialoger. Deltagarna tränar på att klara vardagen, till exempel datakunskap, blanketter, sms, mejl, annonser, kvitton, tabeller och diagram. Vi jobbar också med hör- och läsförståelse, ord, diskussions- och grammatikövningar.

När vi arbetar med datorer tillämpar vi svenska språket på två sätt. Dels genom instruktioner i hur datorn ska användas och dels genom att vi tillsammans skapar texter. Till exempel texter till bilder som vi själva har tagit i vardagliga situationer eller på studiebesök.

Kursperiod: 65 arbetsdagar

Numera är det löpande kursstart. Första kursdagen är måndagar med start klockan 11.00.

Om du har Svenska som modersmål, så väljer du varianten Studiemotiverande Folkhögskolekurs, SMF allmän

Dokument med sammanfattande information om Etableringskursen , Studiemotiverande folkhögskolekurs i pdf-format.

 

 

Plats: Litorina folkhögskola
Backsippevägen 4 (Gullberna Park,  Vasskär)
37154 Karlskrona

Ansökan: Kontakta din handläggare på arbetsförmedlingen.

Kontaktperson på Litorina:

Marjo Portin

0731 47 34 18

info@litorina.fhsk.se

0455 36 76 00