Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Kursen QEN startar den 23 februari

Posted on feb 7, 2009

Den 23 februari startar Litorina en kurs som riktar sig till kvinnor med invandrarbakgrund. Namnet QEN uttalas som queen och står för Qvinnors Entreprenörskap och Nätverk. Därigenom vill vi bidra till tillväxt i Blekinge och uppmuntra kvinnors företagande. Vi anser att Litorina som en internationell folkhögskola har en gynnsam miljö för detta. Inom ramen för kursen bjuder vi på en omfattande kombination av ämnen som t ex marknadsföring, projektledning, nätverksbildande, svenska och datakunskap. Vårt mål är att förmedla deltagarna i kursen de kunskaper som kan vara till stor nytta i deras framtida affärsverksamhet. Praktik utgör en viktig del av kursen och är oumbärlig för deltagarna för att få en fördjupad insikt i sin bransch och för att knyta kontakter. Kursens omfattning är hel- eller deltid anpassat efter deltagarens egna behov.Kursen genomförs i samverkan med EU, Karlskrona kommun, Länsstyrelsen i Blekinge Län och NUTEK.