Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Krisberedskap och civilt försvar

Posted on nov 21, 2019

Martin Scheutz- fd polis, brandman och arkeolog, föreläste idag om ”Krisberedskap och civilt försvar”.
Sedan 2017 arbetar han på Länsstyrelsen med skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap. Han berättade om länsstyrelsens olika uppgifter, bl.a. om att garantera tillgång till grundläggande behov för alla människor i ett samhälle, såsom värme, vatten och mat. Under tiden redde han ut olika begrepp, t.ex. vad som egentligen är en (samhälls)kris. I en samhällskris är bland annat dessa grundläggande behov hotade, och regler i samhället förändras när det är krig. I Sverige har man delat upp ansvaret för krishantering mellan lokala, regionala och nationell nivå och det är viktigt att man samarbetar mellan dem i en kris. Martin betonade också att det är viktigt att efter en kris utvärdera vad som har hänt och vad som gick bra och inte bra. Sedan berättade han också om totalförsvarets, som är uppdelat i civilt och militärt försvar, verksamhet och uppgifter.
Tack för en spännande, och mycket betydelsefull, föreläsning!
Text: Larissa von Bychelberg; Bilder: Zarah Necksten