Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Krakow i Polen – vårt resmål 2011

Posted on dec 23, 2010

Under vecka 49 genomförde Litorinas resekommitté den andra omgången av omröstningen angående resmålet för studieresan 2011. Det fanns tre städer att rösta på: Minsk (som hade fått flest röster i den första omgången), Krakow
och Helsingfors.

Resultatet utföll enligt följande:

Krakow: 39 röster
Minsk: 18 röster
Helsingfors: 12 röster
Härmed är det bestämt att Krakow blir vårt resmål V15 i april nästa år.