Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Korv säljes på skolan!

Posted on nov 27, 2012

Resekommittén arrangerar Korvdagen 27 och 28/11! God korv kommer att säljas i matsalen under lunchen. Kom och köp!