Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Kort om Litorinas årliga studieresa

Posted on okt 25, 2010

Litorina har Östersjöprofil och vi säger att vi vill lära oss om länderna på andra sidan Östersjön. Men är det möjligt att lära sig något om andra länder utan att ha besökt dem? Det är givetvis inte omöjligt men att få se ett nytt land med egna ögon betyder mycket mer. För att lära känna ett nytt land på riktigt måste man resa dit: träffar med människor, studiebesök, utflykter, kulturella aktiviteter under en vecka kan ge en lika mycket eller till och med mer som ett skolår i skolbänken.

Litorina bildar varje år i september en grupp studerande som jobbar målinriktat med att organisera en studieresa i april. Den här gruppen kallas för resekommittén och förenar representanter från alla kurserna som är med om hela allt från det första introduktionsmötet till den avslutande redovisningen med många roliga bilder och berättelser.

Det är inte skolans ledning, personal eller resekommittén som bestämmer vart nästa resa ska gå. Resekommittén är ett team som har en demokratisk uppgift: att genomföra en omröstning bland alla intresserade och välja resemålet. Med tanke på att Östersjöregionen är så stor och att det finns så mycket att se och göra brukar den här omröstningen ske i två omgångar. Resemålet brukar fastställas i början av december. Därefter lägger resekommittén alla sina krafter på att sammanställa ett innehållsrikt program för resan med många spännande aktiviteter, boka transporter, hotell, guider osv. Och i april är det dags att resa!

Medlemmar i årets resekommitté är: Allmän kurs: Jonas Andersson, Omar Raouf, Zelfije Kosovari Intensivsvenska: Olena Hladun, He Lifei, Tatiana Lindmark Cultural Business: Ola Warringer, Alexander Jonasson Vetgiriga Seniorer: Gertrud Carlström, Eva Kristina Löwenadler, Jolanta Prusakiewicz, Anders Steinbach Personal: Andrei Matveyeu

Våra senaste resor gick till: Kaliningrad (2010), Polen och Tyskland (2009), Estland (2008).