Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Klassrum i trädgården

Posted on aug 24, 2020

Litorina ser ständigt nya möjligheter till samtal, kunskapsutbyten och undervisning. Vi möter pandemins krav på ett konstruktivt sätt 

och skapar gröna klassrum i vår trädgård, senast med undervisning i engelska.