Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Klart med yrkesutbildning för lärarassistenter!

Posted on mar 2, 2018

Pressmeddelande

Litorina folkhögskola i Karlskrona vill med den nya yrkesutbildningen för lärarassistenter bidra till att lösa den lärarbrist som nu är ett stort ämne. Det, samt att skapa bättre förutsättningar för pedagogerna att ägna sig åt undervisning, är några av motiven bakom utbildningen. Kursen, som är på eftergymnasial nivå, kommer att starta i augusti. Den är godkänd av CSN och därmed studiemedelsberättigad.

Det, samt att skapa bättre förutsättningar för pedagogerna att ägna sig åt undervisning, är några av motiven bakom utbildningen. Kursen, som är på eftergymnasial nivå, kommer att starta i augusti. Den är godkänd av CSN och därmed studiemedelsberättigad

– Vi förväntar oss många sökande till utbildningen, även personer som inte är bosatta i Karlskrona. Detta för att Litorina folkhögskola är först ut i regionen med en lärarassistentutbildning, säger Agrita Martinsone, som är skolans rektor.

Behovet av fler vuxna i skolan kommer sannolikt att leda fram till att en ny yrkeskategori skapas. Det handlar om att avlasta lärarna. Lärarassistenterna kommer att utbildas för att klara uppgifter av skiftande karaktär. Det kan exempelvis handla om den psykosociala miljön eller administration men även vara en resurs i det pedagogiska arbetet.

I förarbetet har kontakter knutits med bland andra Karlskrona kommun och Linnéuniversitetet. Vi vill med det förankra utbildningen men också kvalitetssäkra den.

Lärarassistentutbildningen är ettårig och kan, förutom att det är en yrkeskurs, ses som en preparandkurs inför framtida utbildning till lärare.

Mer information och ansökan

Den nya utbildningen Lärarassistenter kommer att starta den 20 augusti. Sista ansökningsdag är den 1 maj. Vi jobbar på att framställa en webbsida med mer information om utbildningen och det webbaserade  ansökningsformuläret. Det kommer att vara klart senast vecka 11. När det är klart kommer det att finnas länkar härifrån.