Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

KFH Näringslivsdagen i Karlskrona, den 17 oktober 2008

Posted on okt 23, 2008

Litorina håller hela tiden på att upptäcka nya saker. Vi tycker att det är mycket viktigt att hålla tempo med tidens förändringar. Fredagen den 17 oktober kännetecknades av en händelse som stod centralt i hela Karlskrona kommun, nämligen Näringslivsdagen som organiserades av Karlskrona Företags- och Hantverksförening (KFH).

Litorinas deltagande i Näringslivsdagen 2008 var ett miniprojekt som förbereddes och genomfördes av kursen Cultural Business. Förberedelserna började man ett par veckor innan med att bygga en modell av montern i skala 1:1 i ett av skolans klassrum. Inget skulle lämnas åt slumpen: monterns inredning var genomtänkt in i minsta detalj. Som granne till oss vid montern hade vi Blekinge Tekniska Högskola och det var en stark konkurrans för oss.