Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Karl XII:s kreditorer

Posted on okt 6, 2016

Under torsdagens spännande föreläsning av Ola Palmgren, Blekinge Museum, fick vi följa med Karl XII:s och hans kreditorer.  De som tog sig från det Osmanska riket upp till första stoppet i Sverige, som var Karlshamn. Kreditorerna följde med kungen till Sverige för att säkerställa att de skulle få tillbakaOla Palmgren Blekinge museum alla de pengar som de lånat honom efter slaget vid Poltava. Kreditorerna inkvarterades hos borgare i Karlshamn och så småningom även i Karlskrona. Många av dem var judar och muslimer och fick efter en tid tillstånd att utöva sina religioner. Det första religionsfrihetsdokumentet var på så vis ett faktum. Arvet från det Osmanska Riket bär vi med oss genom exempelvis flera ord som vi lånat i från Turkiskan så som divan, alkohol, soffa och kiosk med flera. Kaffet, militärmusiken och kåldolmar är även detta ett arv vi ofta njuter av. Tack Ola för en mycket givande föreläsning!

 

 

Ola Palmgren Blekinge museum