Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Kaliningrad i dagsläget

Posted on mar 24, 2010

Den 24 mars organiserade Litorina en gästföreläsning av Svetlana Sukhova som kommer från RegionBlekinge där hon arbetar med Action Plan Kaliningrad. Svetlana Sukhova är journalist, född och uppvuxen i Kaliningrad och sedan tolv år bosatt i Blekinge. Föreläsningen har varit av särskilt intresse för oss med tanke på att Kaliningrad är målet för det här årets studieresa den 18-24 april.

Idag är Kaliningrad en rysk exklav i Östersjöområdet med landsgränser mot EU-länderna Litauen och Polen. Fram till 1945 bar staden namnet Königsberg och hörde till Tyskland. Svetlana Sukhova gav oss sina personliga inblickar från livet i Kaliningrad medan järnridån skilde oss åt och man var förbjuden att resa dit eller därifrån pga stadens militära karaktär. Vi fick också veta mera om den starka koppling dit som många i Tyskland fortfarande känner och om att många tyskar kom på besök som turister 1991 när man fick resa dit igen.

Just nu finns i Kaliningrad ett starkt folkligt missnöje med ryska ekonomiska åtgärder som har inneburit kraftiga kostnadsökningar för t ex el och gas. Detta har gjort att guvernören Georgij Boos som är samarbetspartner till RegionBlekinge har hamnat i blåsväder.

Förutom den stora föreläsningen för skolans alla kurser ägnade Svetlana Sukhova en timme åt ett samtal med kursen Cultural Business. Samtalet kretsade runt kursens projektarbete som är knutet till studieresan i april.

Vi tackar Svetlana Sukhova för den mycket givande och spännande träffen!