Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Jubileum för Liv i Livet: den 10:e kursen avslutad

Posted on mar 14, 2010

Förra veckan avslutades den 10:e Liv i Livet kurs på Litorina. Aktiviteten Liv i Livet vänder sig till människor som av någon anledning inte är aktiv i arbetslivet, kanske på grund av sjukdom eller arbetslöshet. Liv i Livet ger motivation till en nystart och upplevelser som kan lägga grunden för ett bättre liv, en återgång till arbete och egen försörjning.

Liv i Livet är ett projekt som bedrivs av Samordningsförbundet i Blekinge län (Finsam). I Samordningsförbundet ingår Landstinget Blekinge, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och länets kommuner. Tillsammans med Litorina folkhögskola genomfördes kursen Liv i Livet nu för tionde gången i rad!

Föregångaren till Liv i Livet var projektet FOLKE som också det var ett samarbete mellan Samordningsförbundet i Blekinge län och Litorina folkhögskola. Syftet med projektet var då att öka anställningsbarheten för människor som var långtidssjukskrivna eller arbetslösa och personer med sociala svårigheter. Litorina folkhögskola bedrev sju kurser i projektet FOLKE och utifrån detta projekt har aktiviteten Liv i Livet utvecklats.

I Liv i livet erbjuds deltagarna olika verktyg för att stärka såväl sitt kroppsliga som själsliga välbefinnande. Kursen utgår från nedanstående teman:

  • Kroppens välmående / fysiska behov
  • Själens välmående / psykiska behov
  • Självkänsla / självförtroende
  • Emotionell kompetens
  • Kommunikation
  • Framtiden

Under varje tema arbetar gruppen också med olika känslor som exempelvis rädsla/trygghet, glädje / sorg, ilska / lycka, empati / antipati, dåligt samvete / stolthet, hopp/ hopplöshet. Dessutom arbetar vi med de olika sinnena: lukt, smak, syn, känsel och beröring, hörsel samt det sjätte sinnet.

Som ett komplement ges även kursen Att Leva ett Friskare Liv (ALF), som är en självhjälpskurs som vänder sig till personer som har en eller flera långvariga sjukdomar eller funktionshinder. Denna kurs fokuserar på tankens kraft.

Att leva ett friskare liv är en svensk version av det amerikanska programmet Chronic Disease Self-Management Program (CDSMP), som utvecklats vid Stanford Patient Education Center, Stanford University.

Syftet med kursen är att ge inspiration till att tackla de bekymmer och problem som följer med långvarig sjukdom, så att den som är drabbad får ut mer av vardagen.

Text: Lotta Håkansson, praktikant