Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Journalistik i den digitala eran

Posted on feb 7, 2019

Journalisten och kulturprofilen Ingemar Lönnbom var dagens föredragshållare, som berättade om journalistik i den digitala eran. Vi fick en inblick i det nutida redaktionella arbetet på en dagstidning med dagens snabba tempo och deadlines, vilket innebär att journalisten får vara med i processen ”från ax till limpa”. Ingemar tog med publiken på en exposé över journalistikens utveckling från 1600-talet till dagens situation. Tidspressade konsumenter, deras behov av skräddarsydda nyheter, nya textformat för nyheter, som Instagram och Youtube, för nyheter samt ökade kunskapsklyftor nämnde han som exempel på trender. Slutligen filosoferade han om att det känns som att vi är tillbaka vid 1700-talet och tiden då medborgarna skickade in texter för publicering och jämförde med vår tids insändare, som kanske borde få mer utrymme. Tack, Ingemar, för ett informativt föredrag.