Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Johnny Gylling föreläser

Posted on sep 19, 2017

Johnny Gylling föreläser på temat ”Finns det snälla företag?”Välkommen till Aula Litorina den 21 september klockan 14.30!

Fri entré.