Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Järnvägens historia i Blekinge

Posted on jan 24, 2020

Idag var det dags för vårterminens första föreläsare i vår föreläsningsserie på Litorina. På eftermiddagen berättade Ingmar Elofsson för oss om järnvägens historia i Blekinge. Han tog med oss på en spännande resa genom järnvägens utveckling: hur man började bygga järnvägsnät i Blekinge och angränsande län bl.a. från Karlskrona till Växjö (”Carlskrona-Wexiö jernwäg” som den kallades då), hur utvecklingen gick till, exempelvis vilka historiska händelser som påverkade investeringar i järnvägsnätet, och vilka järnvägar som fanns under olika tider. Han visade imponerande historiska bilder, ritningar och tidtabeller från tidigare järnvägar som han har hittat bland annat på Blekinge Museum.
En mycket intressant del av Karlskronas och Blekinges historia! Tack för att du berättade om det för oss!

Text: Larissa von Bychelberg; Bilder: Bosse Vesterlund

Soltiden mellan Göteborg och Stockholm skiljer 24 minuter. Järnvägen medförde ett behov av att införa en gemensam svensk normaltid.