Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Jane, en gäst från Estlands skolor i Hiiumaa

Posted on maj 20, 2019

Litorina jobbar med sin Östersjöprofil på olika sätt: har föreläsningar, reser sunt Östersjön, håller lektioner om Östersjöländerna.

Denna vecka har vi haft en gäst från en av Estlands skolor i Hiiumaa, vilket också är ett sätt att sprida Östersjökunskapen och lära känna varandra. Därför kom Jane Uksik, läraren Heleens tidigare samarbetspartner, till vår skola och tillsammans med sin samordnare Marjos hjälp lärde känna hur vuxenutbildningen fungerar på Litorina och i hela Sverige. Under hela veckan har hon besökt olika lektioner och diskuterat skillnader mellan Sveriges och Estlands utbildning. Med bakgrunden som utbildningsorganisatör på ”Hiiumaa Vocational School”, kunde hon jämföra Litorina med sin skola och få olika idéer för sitt framtida arbete. Tack för samarbetet, Jane!