Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Integrationsworkshop

Posted on jan 19, 2017

I dag har deltagarna från IntensivSvenskan och SpråkSMF fått ta del av ett nytt spännande projekt som heter
Personal InkluderingsKompetens-PIK. En möjlighet för att få sina röster som invandrare hörda och för att snabbare bli en del av samhället.
Projektets syfte är att ge kommunens medarbetare en ökad kompetens kring hur nyanlända lättare kan inkluderas i det svenska samhället. Projektet är ett samarbete mellan Sölvesborg, Karlshamn, Olofström och Karlskrona kommun och vänder sig först och främst till kommunanställda som har kontakt med nyanlända.
Projektledaren Magdalena Urbanska, projektkoodrinatorerna Aron Safi och Eva Götesson och kommunikatören Louise Lundell besökte idag Litorina för att ha en workshop där deltagarna fick svara och bearbeta tre viktiga frågor där en av dem var:
– När tycker du att man är integrerad i Sverige? När är man en del av det svenska samhället?
-Det är man när man accepterar de svenska reglerna och lagarna, tyckte Lal Mohammad, en av deltagarna.
De åsikterna som kom fram under dagens workshop är väldigt viktiga för att projektet mål ska nås.
-Vi måste lyssna på målgruppen för att lyckas bli bättre på att inkludera nyanlända i vårt svenska samhälle, säger Magdalena Urbanska.