Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Installation av vad naturen kan erbjuda

Posted on maj 3, 2017

– Gör en installation tillsammans av vad naturen har att erbjuda!

Ungefär så löd direktiven till förmiddagens workshop som boendestödjarna hade i ämnet kreativtarbete/ samarbete.

Efter ganska så hetsiga diskussioner och många olika viljor började en installation att ta form i Litorinas Lilla Konsthall.

Efter en utvärdering av stunden enades gruppen om att ge konstverket namnet:
– Den gula muggen!