Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Inspirationsseminarium för kvinnor

Posted on aug 15, 2017

Våga satsa högre!

Anmäl dig till ett inspirationsseminarium för kvinnor som kommer att äga rum på Litorina folkhögskola den 15 september.

Seminariet är öppet för alla kvinnor och är kostnadsfritt.