Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Inspirationsseminarium för kvinnor med utländsk bakgrund

Posted on mar 8, 2012

Tidningen Commersen skriver om seminarium på Litorina för kvinnor med utländsk bakgrund.