Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Inkludera mera i praktiken

Posted on okt 23, 2015

Litorina folkhögskola fick besök av representanter för Gamleby, Ljungskile, Helsjöns, Sundsgårdens, Malmö och Finska folkhögskolor som är engagerade i projektet ”Inkludera mera”.

”Vi ska jobba fram metoder för att bidra till ett mer inkluderande samhälle”, öppnade projektledaren Ingegerd Akselsson Le Douaron den regionala konferensen som hölls på Litorina inom ramen för projektet.

Syftet med denna konferens var att utbyta erfarenheter dels för att lära av varandras goda exempel och dels inför sammanställningen av projektets gemensamma metodbok.

”Varje av 31 folkhögskola deltagande i projektet skapar sin handlingsplan som sedan blir en del av en metodhandledning, som kommer att spridas till alla Sveriges folkhögskolor och deras samarbetsorganisationer”, berättade Ingegerd Akselsson Le Douaron.

DSC_0168 DSC_0169

Varje skola redovisade sitt arbete riktad mot bekämpning av intolerans, främlingsfientlighet och rasism.

DSC_0183 DSC_0198 DSC_0216 DSC_0224 DSC_0249 DSC_0261 DSC_0273

Dagen avslutades med en föreläsning ”Den dolda rasismen” av Niklas Andersson, utbildare på PeaceWorks.

Enligt honom kan rasistiska tankar produceras omedvetet i vardagen för vi alla är vana vid att bedöma människor utifrån deras utseende och de fördomar om olika etniska grupper som finns.

DSC_0307 DSC_0309 DSC_0277 DSC_0283