Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Ingegerd Holms föreläsning om kvinnorna i Litauen

Posted on feb 2, 2012

Ingegerd Holm och hennes kollegor, Eva och Annbritt berättade hur de hjälper fattiga kvinnorna i Litauen. De samlar in pengar och försöker på olika sätt hitta vägar för att kunna hjälpa de som verkligen behöver. Framför allt är det barn och äldre människor som är de mest utsatta för fattigdomens destruktiva påverkan.

Litorina tackar för den givande och innehållsrika föreläsningen!