Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Inga-Lena Fischer talade på temat sant eller falskt

Posted on jan 26, 2017

Dagens föreläsning blev en spännande resa där publiken ombads att själva fundera på:

– Vad av allt man läser i tidningarna och i det sociala flödet är sant eller falskt? Och vad är propaganda eller desinformation?

De här två frågorna och många fler byggde Inga-Lena Fischer upp sin spännande föreläsning om, som hon i dag höll på Litorina Folkhögskola.

Genom sin enorma kompetens, granskande öga och vassa penna har Fischer gjort sig känd genom alla ledare hon har skrivit genom många år som politisk chefsredaktör på tidningen BLT.

På ett intressant sätt bekantade hon publiken med begrepp som skillnaden på vilseledande information, desinformation och olika sorters propaganda.

Fischer inledde med att berätta att en talares bästa verktyg är de tre retoriska begreppen: etos, patos och logos.
Hur talaren upplevs av åhöraren, vädjar till publikens förnuft och till slut även vädjar till publikens känslor.
De här tre begreppen går att översätta till hur man granskar media. All information handlar om trovärdighet till den som för fram budskapet.
-Jag hoppas att alla journalister är rädda om sanningen, sa Inga-Lena Fischer och tog emot rungande applåder.
Tack för en givande timma!