Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Inför nästa års sådd

Posted on aug 20, 2020

Varifrån kommer fröna som vi sår? Kristina tar hand om ringblommornas frön i vår trädgård, samtidigt som hon förklarar för Yonas och Berihu.
Killarna är intresserade av vår nya kurs, Allmän kurs Grund med grön ingång, som Kristina kommer att ansvara för. Den kommer att starta den 14 september. Läs mer om kursen: https://www.litorinafolkhogskola.se/gron-ingang/
Text och bild: Bosse