Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Hur mår Östersjön?

Posted on mar 6, 2015

Hur mår Östersjön? Marinbiologen Jenny Hertzman från Länsstyrelsen kommer att svara på denna fråga under sitt föredrag på torsdag den 12 mars. Kom till Aula Litorina kl 14.30 och sprid gärna vidare. Alla är välkomna!

12.03 Jenny Hertzman