Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Hur mår Hanöbukten?

Posted on feb 10, 2017

På föreläsningen den 16/2 ställer vi oss frågan:
– Hur mår Hanöbukten?
Då kommer marinbiologen Jennie Larsson till Litorina och berättar om läget i Hanöbukten.
Det kommer att bli en spännande föreläsning!

Torsdagen den 16/2 kl. 14.30
Varmt välkomna!