Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Hur mår Hanöbukten?

Posted on feb 16, 2017

-Hur mår egentligen Hanöbukten?
Den mycket intressanta och tragiska frågan försökte dagens föreläsare Jennie Larsson att svara publiken på.

Jennie är en gammal elitsimmare som alltid älskat havet och som nu är doktorand på World Maritime University i Malmö. Hon jobbar för att samordna arbetet runt Hanöbukten för att vi alla ska få ha en så frisk och ren bukt som möjligt. Under 2016 gjordes det en förstudie och under de närmaste fem åren pågår det ett samverkansprojekt som ska mynna ut i åtgärder för att hjälpa Hanöbukten.

Hanöbukten innefattar inte bara havet utan även hela kustlandskapet och alla vattendrag som leder ut i havet.
– Vad är det stora problemet runt och i bukten?
Jennie förklarade att det är en s.k coctaileffekt som är en blandning av både problem och möjligheter vilket gör problemet komplext.
– Det är svårt att hitta en lösning då det finns så många aktörer i området. Ett steg i rätt riktning är därför att åka runt och prata om det pågående arbetet samt att både själv ställa frågor till publiken och samtidigt ha en möjlighet att lyssna på deras frågor, förklarade Jennie.
Tack för en givande föreläsning som säkert taggade hela publiken att hjälpa till för att få bada i och få ta del av ett renare hav- så småningom!