Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Hur gick det för de folkhögskolestuderande?

Posted on nov 11, 2014

Folkhogskola.nu publicerade statistik över ansökning och antagning till högskolor angående personer med behörighet från folkhögskolan!

Hösten 2014 sökte 5977 personer som har sin grundläggande behörighet från folkhögskolan till högskolan.

Av dessa antogs totalt 3563 personer, dvs 60 procent. De antogs främst genom folkhögskolans urvalsgrupp och högskoleprovsgruppen.

Från folkhögskolans urvalsgrupp antogs 1381 personer. 823 av dessa hade det högsta studieomdömet (Utmärkt studieförmåga, 4) men många antogs även med andra studieomdömessteg. Till exempel hade 431 personer Mycket god studieförmåga (3).

Läs mer i foldern om folkhögskolans behörighetsmodell ”Bli behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskola” som du kan ladda ner på folkhögskola.nu under Tryckt material.