Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Hjärt och Lungräddning

Posted on jan 11, 2019

Som ett led i Hjärt och Lungräddningen som Litorinas personal genomförde förra veckan är nu skolans hjärtstartare registrerad i appen Sms Livräddare. 
Detta kan rädda liv!

Ladda ner appen i din telefon så att du alltid kan agera om olyckan är framme!