Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Hjärntvättad, föreläsning 25 januari

Posted on jan 22, 2018

Stefan Malmström föreläser den 25 januari på temat Hjärntvättad. Stefan blev hjärntvättad. Nu varnar han andra i sin roman om att ingå i en sekt. Möjlighet till köp och signering av hans bok.

Plats: Aula Litorina, Backsippevägen 4 (Vasskär Gullberna park).

Tid: Den 25 januari klockan 14:30.