Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Historia ur kvinnoperspektiv

Posted on nov 22, 2015

26 november kl. 14.30 – 15.30 föreläser författare MARGARETA SKANTZE om Drottning Margaretas historia.

Margareta Skantze är frilansande dramatiker, regissör och föreläsare med ett tjugoårigt förflutet vid Sveriges Radio som producent av kulturprogram. Hon säger själv att hennes verksamhet ”kan sammanfattas så här: ett fyra decennier långt sökande efter det förlorade kvinno-perspektivet.”

”Det jag söker är kvinnornas histo-ria och den kvinnliga identiteten”, påpekar Margareta Skantze och tillägger: ”Jag ser inte den kvinnliga identiteten som en social kon-struktion, uttryckt i Simone de Beauvoirs credo: ”En föds inte till kvinna, en blir det”, utan kvinnlig-heten som en medfödd identitet, en essens.”

Föreläsningen hålls i Litorina folkhögskolas aula. Fri entrè.