Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Havets gränser — PG Lindencrona från RegionBlekinge på Litorina

Posted on okt 10, 2008

Människan bor i en miljö med naturgivna förutsättningar. Naturens gränser är primära, men människan bestämmer och skapar gränser själv också. Kartor förmedlar kunskap om gränser och ger en stimulans för tankar. Kartor är ett åskådligt sätt att presentera information.Den 8 oktober föreläste projektsamordnare PG Lindencrona från RegionBlekinge på Litorina för allmäna kurser och föreläsningen handlade om kartor. Det är just kartor som ofta tjänar som utgångspunkt för diskussioner oavsett vilket ämne man diskuterar: demografi, ekonomi eller religion.