Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Gullberna Parks företagarnas frukostträff på Litorina

Posted on jun 1, 2015

Onsdagen den 3 juni mellan kl 07.30-09.00 blir Litorina värd för Gullberna Parks företagarnas frukostträff. Syftet med träffarna är att skapa en mötesplats för företagare och intressenter på området för att nätverka, samverka och utbyta information om vad som pågår i området och i Karlskrona kommun.