Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Fuskfinnar eller östsvenskar

Posted on nov 17, 2017

Malin Mäkinen talar under rubriken ”Fuskfinnar eller östsvenskar” i Litorinas föreläsningsserie. Den 7 december klockan 14:30 i Aula Litorina.

Fritt inträde.

Välkommen!