Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Frågor och svar om Litorinas stipendium

Posted on mar 24, 2010

Vi på Litorina är övertygade om att utomordentlig flit, ansvarstagande attityder, hängivna insatser och personligt engagemang ska utmärkas. Mot slutet av året vill Litorina premiera sina flitigaste och mest engagerade elever.

Nu ska vi berätta kort och gott om Litorinastipendiet:

Hur får man stipendiet?
Litorinastipendiet går inte att söka: man kan endast bli nominerad till det av andra.
Vilka kan bli nominerade?
Var och en elev som läser en långkurs kan bli nominerad till stipendiet. Stipendiet skall premiera Litorinas elever. Därför får ingen av personalen nomineras.
Vad är det som premieras av stipendiet?
Med stipendiet premierar Litorina dem som:

  • visat framstående flit och personlig utveckling
  • visat betydande personlig engagemang för skolans Östersjöprofil
  • visat mycket gott kamratskap och aktivt medverkat till skolans gemenskap

Vad gör jag om jag vill att någon får stipendiet?
Skriv om den person som du tycker är värd att få stipendiet. Begrunda din rekommendation – använd de nämnda kriterierna. Nomineringarna får aldrig vara anonyma – glöm inte att ange ditt namn när du nominerar någon. Nomineringarna ska stoppas i en vit låda som finns i receptionen på bottenvåningen.
Hur stort är stipendiet?
Ett stipendium kan uppgå till max 5 000 kr. Stipendierna ska finnas i olika belopp.
Vilka tar beslut?
Det finns en arbetsgrupp som utvärderar alla nomineringar och tar beslut. Den här arbetsgruppen heter stipendienämnden och bildas i januari varje år. I stipendienämnden finns representanter från styrelsen, personalen och varje kurs.
När delas stipendiet ut?
Listan över de som blivit nominerade publiceras i april och stipendieutdelningen sker på Litorinadagen i maj.
Text: Andrei Matveyeu
Korrigering: Lotta Kihlbert, Agrita Martinsone