Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Försvenskningen av Blekinge

Posted on nov 28, 2019

Idag bjöd Litorinas Pether Larsson på en resa tillbaka i tiden i Sveriges historia, till en tid där Blekinge tillhörde Danmark. Han berättade om ”försvenskningsprocessen” som försiggick i de sydsvenska länen Blekinge, Halland och Skåne, som en gång i tiden inte var svenska, och undervisade oss mer generellt om danska och svenska kulturella relationer genom tiderna. Han pratade också om sin undersökning om de tre länen och hur deras historia i 1600-talet presenterades i gamla historieskolböcker. Som avslutning pratade han om nationalismen som nu uppstår på flera ställen och betonade vikten av samarbete mellan länderna i världen.
Tack för en spännande tidsresa/föreläsning Pether!
Text: Larissa von Bychelberg
Bild: Bosse Vesterlund