Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Föreläsningsserien våren 2017

Föreläsningsserien vid Litorina Folkhögskola ingår i flera av våra kurser. Den är även öppen för allmänheten.

Plats: Aulan Litorina Folkhögskola.

Tid: 14:30 och pågår cirka en till en och en halv timme.

Fri entré

Rubriker för vårens föreläsningar:

19/1 Niklas Wiklund ”Säkerhet i Östersjön”

26/1 Inga-Lena Fischer ”Sant eller falskt? Propaganda och desinformation”

2/2 Camilla Rosengren ”Kvinnligt företagande”

9/2 Alexandra Gävert och Margareta Skantze ”Selmas samlade vrede”

16/2 Jennie Larsson ”Hur mår Hanöbukten?”

9/3 Karin Maltestam ”Krakow – medeltida stad med livlig puls”

16/3 Peter Kullring ”TV:ns utveckling ur mitt perspektiv”

23/3 Marjo Portin ”Svenska Österbotten”

20/4 Katarina Hansell ”NetPort Energikluster – Ett regionalt initiativ för att nå de globala klimatmålen”

4/5 Peter Glimvall ”Karlskronas utveckling”

18/5 Birger Vernersson ”Estlandssvenskarna”

Reservation för ändringar