Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Föreläsningsserien avslutas med Drottning Margaretas historia

Posted on apr 26, 2016

12 maj kl. 14.30 – 15.30 föreläser författare Margareta Skantze om Drottning Margaretas historia.

Margareta Skantze är frilansande dramatiker, regissör och föreläsare med ett tjugoårigt förflutet vid Sveriges Radio som producent av kulturprogram. Hon säger själv att hennes verksamhet ”kan sammanfattas så här: ett fyra decennier långt sökande efter det förlorade kvinnoperspektivet.”

”Det jag söker är kvinnornas historia och den kvinnliga identiteten”, påpekar Margareta Skantze och tillägger: ”Jag ser inte den kvinnliga identiteten som en social konstruktion, uttryckt i Simone de Beauvoirs credo: ”En föds inte till kvinna, en blir det”, utan kvinnligheten som en medfödd identitet, en essens.”

Föreläsningen hålls i Litorina folkhögskolas aula. Fri entrè.

drottning margareta