Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Föreläsningsserie i vår

Posted on feb 7, 2014

Hjärtligt välkomna till den andra föreläsningen i Litorinas föreläsningsserie i vår!

På torsdag den 13 februari kl. 14.30 kommer Lena Johansson och Anders Söderberg med föreläsningen:

”Världsarvet och världsarvets villkor.
Örlogsstaden Karlskrona och ett nordiskt-baltiskt perspektiv”

Anders Söderberg är bygglovshandläggare på Karlskrona kommun (Samhällsbyggnadsförvaltningen). Lena Johansson finns på Kulturförvaltningen och är världsarvssamordnare.

Sedan år 1998 finns Örlogsstaden Karlskrona uppförd på Unescos lista över omistliga världsarv.

Kvaliteterna som gör Karlskrona till ett världsarv fastlås i nomineringen från 1998:

”Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel på en planerad europeisk örlogsstad, som influerats av äldre anläggningar i andra länder. Karlskrona har i sin tur tjänat som förebild för efterföljande städer med liknande uppgifter. Örlogsbaser spelade en viktig roll under de århundraden när storleken på ett lands flottstyrka var en avgörande faktor i europeisk realpolitik och Karlskrona är den bäst bevarade och mest kompletta av dem som finns kvar.”

Mer information:

www.karlskrona.se
www.orlogsstadenkarlskrona.se
www.detlevandevarldsarvet.se