Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Föreläsningsserie i vår

Posted on feb 21, 2014

Den 3 april kl. 14.30 bjuder vi in till nästa föreläsning i Aulan på Litorina!

Det kommer Hleen Podsekowska att föreläsa o, Biosfärområde Blekinge Arkipelag, ett modellområde för hållbar utveckling. Blekinge Arkipelag är ett av fem biosfärområden i Sverige som är utsedd av Unesco.

Mer information; www.blekingearkipelag.se