Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Föreläsningar på Litorina

Posted on aug 20, 2013

Under hösten kommer vi under tio torsdagar att ha föreläsningar i aula Litorina med start den 26 september! Det kommer att vara ett brett spektra av ämnen, lista om vilka föreläsare som kommer och vilket ämne de berör kommer att publiceras vid ett senare!

Varmt välkomna!