Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Föreläsning

Posted on mar 14, 2014

Nu på torsdag den 20 mars k. 14.30 kommer Tommy Karonen och håller föreläsningen ”Östersjön som livsnerv. Havet, myten och människorna”. Tommy Karonen, teolog och historiker, har i ett stort antal år samlat på människoöden och berättelser ur det verkliga livet, för att skapa en djupare förståelse av Östersjöregionen och dess interaktion.

Ni är varmt välkomna till föreläsningen i Aula Litorina! Fri entré!